Ventilation Ventur

ventilationventur.se

Luftridåer

COR - luftridåerCOR - luftridåer
 
Ventilation Ventur : Venturs fläktar har ett mycket brett användningsområde inom ventilation för olika applikationer och finns i utföranden som kanalfläktar, axialfläktar, ATEX-fläktar, takfläktar, rökgasfläktar, kemikalieresistenta fläktar, radialfläktar, sidokanalfläktar, boxfläktar, brandgasfläktar, centrifugalfläktar, evakueringsfläktar, garagefläktar, gasutsugningsfläktar, högtrycksfläktar, kompaktfläktar, kylfläktar, luftridåer, medeltrycksfläktar, spånutsug, transportfläktar, utsugningsfläktar, vakuumfläktar, värmefläktar, med mera. Våra fläktar används för allt ifrån transport av ren luft till stoftbemängd luft av rök, flis och granulat. Beroende på kundens applikation och önskad arbetspunkt har vi ett brett sortiment av både direktdrivna och remdrivna fläktar. Vi tar även fram kundspecifika specialfläktar. Fläktarna anpassas med olika typer av fläkthjul såsom öppna hjul och med inloppsbricka. Skovlarnas form anpassas till framåtböjda, raka och bakåtböjda. Beroende på önskad drift och miljö anpassar vi även med motorer av olika klassningar och anpassningar till högfrekvent drift. Vi erbjuder även kompletta tillbehör såsom stosar, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter och i de fall kunden så önskar tillhandahåller vi kompletta produkter där fläkten är en ingående komponent. : Ventilation Ventur